Informacja o dotacji

Beneficjent: Folwark Jeździecki Jurand, Przygodziczki 64, 63-421 Przygodziczki

Tytuł operacji: Rozwój działalności poprzez rozbudowę budynku usług agroturystycznych na cele budynku restauracji oraz doposażenie go w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć z edukacji o Dolinie Baryczy w Folwarku Jeździeckim Jurand w Przygodziczkach

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez przebudowę budynku usług agroturystycznych na cele budynku restauracji oraz doposażenie go w sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć z edukacji o Dolinie Baryczy w Folwarku Jeździeckim Jurand w Przygodziczkach i utworzeniu nowych miejsc pracy w liczbie 2.

Przewidywane efekty operacji: Przebudowa obiektu agroturystycznego na obiekt gastronomiczny stworzy warunki do rozwoju firmy poprzez otwarcie obiektu gastronomicznego, organizację imprez z wyżywieniem oraz poszerzenie oferty edukacyjnej.  

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach działania 4.2 – realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

Folwark Jeździecki Jurand podczas przebudowy i modernizacji w roku 2021 r.