http://www.folwarkjurand.pl/images/dolina.png

Udział w konkursie na najpiękniejszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich

Wizyta Kapituły X Edycji konkursu na najpiękniejszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

Konkurs na najpiękniejszy obiekt turystyki na obszarach wiejskich w Wielkopolsce obejmuje trzy kategorie obiektów uwzględniające zróżnicowanie oferty turystycznej na wsi:
1.Gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonującym gospodarstwie rolnym.
2.Obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim.
3.Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi.

Nasz Folwark bierze udział w konkursie w kategorii: Obiekty na terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi. Kapituła konkursu po weryfikacji nadesłanych zgłoszeń ustaliła obiekty, które zostaną poddane wizytacji i ocenie. 4 lipca mieliśmy przyjemność gościć Kapitułę konkursową w Przygodziczkach. Z niecierpliwością czekamy na więcej!